Užitočné tipy

Reklama na výklade potrebuje silnú výzvu k akcii

Na získanie pozornosti okoloidúcich máte len okamih. Výzva k akcii (Call To Action – CTA) je populárny nástroj marketingu. Predstavuje spôsob, ktorým sa predajca snaží ovplyvniť publikum a motivovať ho, napr. k okamžitému nákupu.

Ak dobre poznáte svoju cieľovú skupinu, určite dobre rozumiete potrebám vašich zákazníkov. Využite tieto znalosti pri zostavovaní ponuky. Pre vašich potenciálnych zákazníkov bude výzva presvedčivejšia, keď ponúknete riešenie ich potreby.

Pripravili sme pre vás 12 tipov, ako vytvoriť neprehliadnuteľnú, silnú a presvedčivú výzvu k akcii, ktorá zvýši váš predaj.

1. Identifikujte svoj cieľ

Každá reklama by mala mať konkrétny cieľ. Rozhodnite sa, čo chcete zákazníkom ponúknuť najviac. Či chcete ponúknuť ku káve croisant zdarma, alebo ku každej bunde dávate druhú iba za euro. Nikdy neuvádzajte naraz viac odlišných ponúk.

2. Správa musí byť jasná a zrozumiteľná

Výzva k akcii by mala jasne povedať, čo od zákazníka chcete. Zákazník z nej musí ľahko pochopiť, čo má urobiť a aký konkrétny prospech zo svojho konania bude mať. Snažte sa vytvoriť v zákazníkovi potrebu váš produkt kúpiť. Nezabúdajte, že v jednoduchosti je sila.

3. Zvýšte atraktivitu ponuky benefitom

Doplňte vašu reklamu o benefit naviac. Dodatočne tak zvýšite motiváciu zákazníka kúpiť ponúkaný produkt. Uveďte napríklad výšku zľavy, darček zadarmo alebo zaradenie do súťaže.

4. Vytvorte pocit naliehavosti

Ľudia sú dnes zaneprázdnení. Aj keď majú záujem o vašu ponuku, môžu sa snažiť odložiť nákup na neskôr. To môže pre vás znamenať premárnenú príležitosť na získanie zákazníka. Vytvorenie pocitu naliehavosti vašej ponuky je skvelý spôsob, ako zabrániť zaváhaniu. Dosiahnete ho časovým obmedzením platnosti ponuky – “Ponuka platí do 15. októbra” alebo limitovaním ponuky množstvom tovaru – “Ponuka platí do vypredania zásob”.

5. Povedzte zákazníkom, čo majú robiť

Nebojte sa povedať, čo od zákazníka chcete a začnite oznam slovesom. Väčšina ľudí na to dobre reaguje.

6. Použite pozitívne oslovenie

Keď už ste získali pozornosť, ešte musíte vyvolať záujem. Pozitívne oslovenie je osvedčená metóda, ako vytvoriť presvedčivú správu, ktorá v publiku vyvoláva správne emócie. Predávate kávu? Ale tú predsa predáva každý. Prečo by teda potenciálny zákazník mal chcieť kávu práve u vás? Čím sa odlišujete od ostatných? Tým, že viete uspokojiť konkrétnu potrebu. Vyvolajte pozitívne emócie a túžbu – “Vstúpte a vychutnajte si chvíľu oddychu pri šálke lahodnej kávy”.

7. Buďte stručný

Všetky texty musia byť dobre čitateľné a zrozumiteľné. Sústreďte sa na jeden cieľ a obmedzte počet oznámení. Nesnažte sa na váš výklad vypísať obsah vášho sortimentu. Riadky textu by mali byť jednoduché a výstižné, úplné vizuálne aj významovo. Z príliš veľa informácií môže byť publikum zmätené. Obmedzením počtu možností, znížite množstvo úsilia potrebného na konečné rozhodnutie zákazníka. Upozornite hlavne aký prospech, úžitok zákazník získa nákupom u vás.

8. Jedna výzva na akciu

Snažte sa v každej reklame obmedziť iba na jednu výzvu k akcii. Inak môžu byť zákazníci zmätení a nebudú vedieť jednoznačne, čo chcete aby urobili. To však neznamená, že jedna reklama nemôže obsahovať rovnakú výzvu k akcii vyjadrenú viacerými spôsobmi. V skutočnosti je to dobrý nápad, ako zvýšiť šancu, že si ju zákazník všimne.

9. Čistý a vzdušný dizajn

Grafický návrh polepu výkladu musí byť prehľadný a vzdušný, aby mohla vaša výzva k akcii vyniknúť. Priestor okolo kľúčového prvku by mal byť homogénny alebo prázdny, aby neodvádzal pozornosť. Vašu správu môžete zvýrazniť orámovaním alebo iným zvýrazňujúcim grafickým prvkom. Používajte štandardné prvky firemnej identity a váš obvyklý tón komunikácie s cieľovou skupinou.

10. Doplňte smerové podnety

Pozícia vašej výzvy k akcii hrá dôležitú úlohu. Optimálne je umiestniť ju približne vo výške očí. Ak výzvu z nejakého dôvodu umiestnite mimo zorného poľa, pohyb očí publika môžete usmerniť použitím šípiek, dizajnových prvkov s náznakom pohybu či fotografie osoby ukazujúcej želaným smerom.

Na presmerovanie pohľadu tam, kam chcete môžete ale využiť aj zvedavosť a vrodené podvedomé reakcie ľudí. Vyobrazením osoby, ktorá sa pozerá smerom k vašej výzve umiestnenej mimo ich zorného poľa sa inštinktívne pozrú, na čo sa pozerá.

11. Použite kontrastné farby a dobre čitateľný font

Na výzvu k akcii použite výraznú kontrastnú farbu voči podkladu. Text by mal byť dostatočne veľký. Najvhodnejší je jednoduchý tučný font, ako napr. Arial Black, ktorý je dobre čitateľný. Vyhnite sa rôznym ozdobným fontom.

12. Experimentujte

Buďte originálny a kreatívny. Použite svoju fantáziu. Hrajte sa so znením textu a frázami. Využívajte text, obrázky a grafické prvky efektívne. Ubezpečte sa, že celá plocha vášho výkladu je zmysluplne využitá a rozmiestnenie jednotlivých prvkov vašej reklamy je v rovnováhe. Nenechajte sa odradiť. Keď máte pocit, že reklama na vašom výklade neprináša očakávaný efekt, navrhnite novú a sledujte, aký vplyv má na vývoj vášho predaja.

Verím, že niektoré z týchto informácií budú pre vás užitočné pri tvorbe vašej úspešnej reklamy. Ak nemáte dostatok skúseností, chcete zvýšiť účinnosť vašich reklám alebo sa chcete dozvedieť viac o tom, ako vám môžeme pomôcť zvýšiť počet zákazníkov, kontaktujte nás ešte dnes.


Páči sa vám tento článok?

Pokojne ho použite na svojom webe. Stačí, ak na konci článku uvediete tento text s hypertextovým odkazom:

Reklama na výklade potrebuje silnú výzvu k akcii | reklamné.sk
Článok prevzatý z https://reklamne.sk/uzitocne-tipy/reklama-na-vyklade-potrebuje-silnu-vyzvu-k-akcii/